Editorial Board

Editorial Board Members

 • Arun Butreddy
 • Venkata Raman Kallakunta
 • John M. Moorman
 • Hiromitsu Tanaka
 • Renee A. Bellanger
 • Esam Z. Dajani
 • Henry Peng
 • Weiqiang Zhao
 • Li-wu Fu
 • Takaki Ishikawa
 • Hiroshi Hibino
 • Juewon Kim
 • Tsuyoshi Yokoi
 • Shuang-qing Zhang
 • Mokarram Hossain
 • Feng-chun Yang
 • Ashkan Emadi
 • Sabry Mohamed Attia
 • Petros A.ghazaryan
 • Bing-huei Chen
 • Guan-jhong Huang
 • Sonia Maciá Escalante
 • Hyun-cheol Kang
 • Mingqiang Zhang
 • Bahaa Kenawy Abuel-hussien Abdel-salam
 • Tsabang Nolé
 • Young Ho Lee
 • Ida Franiak-pietryga
 • Weiqiang Zhao
 • Chung-yi Chen
 • Sang-kyu Ye
 • Izzettin Hatip
 • Martha L Arellano
 • Nikolaos Thomakos
 • Pang Z
 • Xiaowei Xu
 • Shaul Mordechai
 • Appalanaidu Sasapu
 • M Yu Skorkina
 • Michael D Diamantidis
 • Paolo De Fabritiis
 • Karthik Yadav Janga
 • Yonghui Li
 • Deniz Peker
 • Vamsi Kota
 • Mohammad Hojjat-farsangi
 • Huang Ching-cheng
 • Gehan Hussein Hussein Heeba
 • Laura Machín Galarza
 • Arianna Pani
 • Daiane Dalla Lana
 • Kapendra Sahu
 • Khairy Abd El-moneim Ibrahim
 • Antonio Ruggiero
 • Shu-feng Zhou
 • Masayoshi Yamaguchi
 • Xiaodong Ma
 • Veria Khosrawipour
 • Wei Wang
 • Alexander G Tonevitsky
 • Małgorzata Opydo-chanek
 • Hong Xue
 • Xiumin Wang
 • Quan Zhang
 • Meir Preis
 • Suliman A. Alsagaby
 • Bertrand Liagre
 • Germain Gillet
 • Xin Zhao
 • Francesco Zaja
 • Svetlana Vojvodić
 • Elisabetta Abruzzese
 • Thomas Lion
 • E Balleari

Subscribe to Our Newsletter