Editorial Board

Yue Wang

Yue Wang

Hubei Normal University

China

Li Li

Li Li

Shanghai Jiao Tong University (SJTU)

China

Athanasia Papazafiropoulou

Athanasia Papazafiropoulou

Tzaneio General Hospital of Piraeus 

Greece

Yun Dai

Yun Dai

The First Hospital of Jilin University

China

Xiguo Yuan

Xiguo Yuan

Xidian University

China

Subscribe to Our Newsletter