Editorial Board

Wesam Saber Mohamed Morad

Wesam Saber Mohamed Morad

Menoufiya University

Egypt

Bernadeta Lelonek-Kuleta

Bernadeta Lelonek-Kuleta

The John Paul II Catholic University of Lublin

Poland

Xuyong Li

Xuyong Li

Liaocheng University

China

Bingling Wang

Bingling Wang

Qingdao Municipal Center for Disease Control and Prevention

China

Dazhi Fan

Dazhi Fan

Southern Medical University

China

Reza Khajouei

Reza Khajouei

Urmia University of Medical Sciences

Iran (Islamic Republic of)

Hualiang Lin

Hualiang Lin

Sun Yat-sen University

China

Tingzhong Yang

Tingzhong Yang

Zhejiang University School of Medicine

China

Subscribe to Our Newsletter